|||
 
Podgląd starówki na żywo
Temperatura w Gniewie wynosi 26.7 °C

 

Stany liczników

 

Serwis SMS

 
ostatni bliźniak
 
ostatni bliźniak
 
ostatni bliźniak
 
Przewozy autokarowe
 
Przewozy autokarowe
 
usługi asenizacyjne
 

AKTUALNOŚCI

23.05.2016 - Nicponia

Informujemy, że z powodu prac na sieci wodociągowej dnia 23.05.2016r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Nicponia.  

 

Gniewskie Leby w każdą sobotę

Miło nam poinformować, że z sukcesem odbyło się sobotnie targowisko "Gniewskie Leby". Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem zarówno wystawców - sprzedających jak i kupujących. Dopisała także kapryśna ostatnio pogoda.

Relokacja dzialalności targowej ma na celu przede wszystkim wsparcie lokalnego handlu i ożywienie gniewskiej starówki. 

 

Wyjaśnienie

Odnosząc się do informacji, która została podana na stronie internetowej Facebook.com wyjaśniamy, iż ścieki z sieci kanalizacji ogólnospławnej na ul. Ogrodowej w Gniewie są odprowadzane bezpośrednio do przepompowni ścieków, a nie do rzeki Wierzycy. Zdjęcie, które zostało umieszczone to wylot wód opadowych z instalacji deszczowej z ul. Głowackiego i ul. Behrendta i nie są w żaden sposób połączone z siecią, za którą odpowiada INWEST-KOM

 

 

Komunikat w sprawie nowych taryf wod-kan

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139, ze zm.) INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew ogłasza zatwierdzoną uchwałą nr XVIII/131/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2016 r., z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2016 r. na okres 1 roku TARYFĘ ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 

Zmiany w zezwoleniach na wycinkę drzew

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XV/106/15  Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 2 grudnia 2015 r., od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym do wydawania decyzji zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew. Wnioski od dnia 1 stycznia 2016 r. należy kierować na Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Szczegółowych informacji udzialeją pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej UMiG Gniew pod nr telefonu (58) 5307908. 

 

Dofinansowanie WFOŚiGW

 
Realizując zadanie pod nazwą "Budowa studni głębinowej w miejscowości Opalenie" skorzystaliśmy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ... 
 
 

Zmiany w programie Mieszkanie Dla Młodych (MDM)

1 września weszły w życie korzystne dla naszych klientów zmiany w programie Mieszkanie Dla Młodych (MDM).

Poza najważniejszą dla rynku nieruchomości możliwością pozyskania dopłaty do rynku wtórnego, warte zauważenia jest wyższe dofinansowanie dla rodzin wielodzietnych (sięgające nawet 38% ceny mieszkania lub domu) oraz ułatwienia dla osób bez wystarczającej zdolności kredytowej...

 

 

Drewno workowane

Posiadamy w sprzedaży drewno opałowe liściaste - pocięte i workowane w cenie od 15 zł za worek.
Oferta jest dodatkowo dostępna >w serwisie ogłoszeń lokalnych OLX
 

Niższe ceny za wywóz ścieków

Informujemy o nabyciu nowego wozu asenizacyjnego i rozszerzeniu zakresu usług o jednorazowy wywóz do 10m3 ścieków. Pozwala to na redukcję kosztów transportu i obniżenie cen usług. Teraz zamawiając wywóz ścieków razem z sąsiadem można zapłacić mniej niż połowę dotychczasowej ceny - szczegółową wycenę dla poszczególnych wsi przedstawia poniższa ulotka.

Zamówienia przyjmowane są pod nr telefonu 797 717 926 lub (58) 535 23 31 w.42

 

 

NASZE REFERENCJE

Gmina Gniew - Budowa sieci i przyłączy wod-kan

herb_umig_166x88.png'Niniejszym potwierdzamy, że firma INWEST-KOM w Gniewie  Sp. z o.o. była wykonawcą zadań pod nazwą:
1. BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN PRZY UL. JANA PAWŁA W GNIEWIE
2.  BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN PRZY UL. KAPINOSA W GNIEWIE

(...)W trakcie realizacji wykonawca wykazał się fachowością i dobrą organizacją placu budowy, co mimo niezprzyjających warunków atmosferycznych pozwoliło na terminowe zakończenie inwestycji.'

Elżbieta  Ziętek
Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

 

 

Global Energy Services - Budowa odwodnień farmy wiatrowej Pelplin

logo-ges_166x88.jpg'(...) Firma INWEST-KOM zrealizowała zadanie fachowo i terminowo, zapewniając oczekiwane wsparcie dla inwestycji. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy polecić firmę INWEST-KOM jako godną polecenia i zaufania.'

Kierownik Budowy
mgr inż. Anna Wiśniewska 

 

 

Szkoła Podstawowa im.Jana III Sobieskiego - Komleksowa wymiana pokrycia dachowego

logo-spgniew_166x88.jpg '(...) Potwierdzamy wykonanie przez firmę INWEST-KOM w Gniewie Sp.z o.o. robót (...) obejmujących: Kompleksową wymianę pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. (...)Potwierdzamy należyte wykonanie, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i polecamy firmę INWEST-KOM w Gniewie jako wykonawcę robót budowlanych o podobnym zakresie.'

Dyrektor  Szkoły
Hanna Sobierajska

 

FLOWAIR - Kompleksowa budowa hali produkcyjnej

logo_flowair_166x88.png'Firma INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. była generalnym wykonawcą hali produkcyjnej w m. Opalenie (...). Roboty zostały wykonane z należytą starannością i w terminie zgodnym z umową. Potwierdzamy, że wykonawca ma wystarczający potencjał kadrowy i sprzętowy do realizacji zadań o podobnym charakterze i polecamy firmę INWEST-KOM jako solidnego partnera.'

Kierownik Serwisu
Maciel Puciul 

 

IEM Service LP - Kompleksowa budowa dwóch budynków mieszkalnych

logo_iems_166x88.png'Zakres prac obejmował kompleksową realizację w standardzie pod klucz wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wartość prac wynosiła 1.300.000 zł brutto. Polecamy firmę INWEST-KOM w Gniewie jako solidnego wykonawcę, potrafiącego prowadzić podjęte prace budowlane sprawnie i w szerokim zakresie.'

Właściciel Przedsiębiorstwa
Przemysław Lisiecki

 

Alma Color Sp. z o.o. - Modernizacja placu manewrowego

logo_almacolor_166x88.jpg'Łączny zakres prac 2000m2 na ogólną wartość 200 tysięcy złotych. Prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umownymi. Stwierdza się dobrą jakość prac'.

Prezes Zarządu
Dariusz Okoński

 

DPS Wielkie Wyręby - Wymiana nawierzchni

logo_dpsww_166x88.png'Firma INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o. była generalnym wykonawcą inwestycji (...) pod nazwą: Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową, o ogólnej powierzchni 462 m2.
Prace zostały wykonane sprawnie, terminowo i bez usterek, uzyskuąc wysoką ocenę wykonanych robót'

Dyrektor
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

 

ANR Oddział Terenowy w Gdańsku - Budowa miejsc postojowych i przeróbka ogrodzenia

logo_anr_166x88.png'Udzielamy pełnych rekomendacji firmie INWEST-KOM w Gniewie i polecamy jako partnera godnego zaufania przy realizacji inwestycji, potrafiącego kompleksowo wykonać trudne technicznie i organizacyjnie roboty budowlane'

Z -ca Dyrektora
Kazimierz Derdowski

 

Osiedle Tarasy Wierzycy 

Pogotowie wodociągowe

513 016 413
numer całodobowy

lub (58) 535 23 31, (58) 535 23 18
(wewn. 42 i 43)

Administracja mieszkań

513 016 414

lub (58) 535 23 31, (58) 535 23 18
(wewn. 34 i 35)


Po godzinach pracy zgłoszenia przyjmowane są całodobowo na portierni
lub pod nr alarmowymi

więcej danych kontaktowych

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o
ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

tel. (58) 535 23 18, (58) 535 23 31

Bank Spółdzielczy w Gniewie 12 8346 0005 0016 5132 2000 0001
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku KRS nr 0000110050
NIP 593-21-24-915, REGON 191605137

tagi: tanie mieszkania gniew, dom, domy pomorskie, dom sprzedam, domy na sprzedaż, domy, usługi budowlane, osiedle, tani dom,  jednorodzinny, deweloper, deweloperzy, budownictwo, elewacje, termomodernizacje, modernizacje, ocieplenia, dachy, konstrukcje dachowe, fundamenty, sanitarne usługi, budowa kanalizacji, wodociągi, usługi wod-kan, chodniki, polbruk, utrzymanie zieleni, przycinka drzew, budowa domu, mieszkania na sprzedaż , remonty dróg, zabytkowe kamienice, remont kamienicy, remonty kamienic