|||

CO NOWEGO?

Cache Directory Unwriteable

KOMUNIKATY WOD-KAN

Cache Directory Unwriteable
Stany liczników

 
Serwis SMS

 

AKTUALNOŚCI

Trwają próby i rozruchy sieci wodociągowej Jelenica-Jaźwiska-Tymawa

Informujemy, iż na nowowybudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla miejscowości Jelenica-Jaźwiska-Tymawa trwają próby szczelności i prowadzony jest rozruch stacji podnoszenia ciśnienia. Na tym etapie sieć będzie napełniana wodą technologiczną, niezdatną do picia, dlatego kategorycznie nie należy używać wody z przedmiotowej sieci.

Próby i rozruchy sieci i stacji podnoszenia ciśnienia potrwają około 14 dni.

Włączenie instalacji domowych do nowowybudowanej sieci będzie możliwe dopiero po końcowym odbiorze inwestycji oraz zbadaniu i dopuszczeniu wody jako zdatnej do picia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Dobiegają końca prace przy budowie boiska

Trwają prace wykończeniowe związane z budową boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Gniewie. Po wykonaniu w ubiegłym tygodniu ostatniej warstwy boiska do wykonania pozostało już tylko pomalowanie linii i montaż osprzętu sportowego....

 

Przerwa w dostawie wody 18.11.2014

Informujemy , że z powodu prac eksploatacyjnych na SUW Gniew dnia 18.11.2014 od godz. 23:00 do godz. 5:00 dnia następnego nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Gniew, Ciepłe.

Za utrudnienia przepraszamy
 

Obwieszczenie o przeprowadzanej deratyzacji

1. Kierując się zapisem §25 ust. 1 regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Gniew, zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19.09.2014r. przeprowadza się deratyzację w pomieszczeniach piwnicznych budynków oraz w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni w terminie od dnia  26.09.2014r . do dnia 31.10.2014r.

2. Zobowiązuje się mieszkańców przed rozpoczęciem deratyzacji  do zabezpieczenia ...

 

Komunikat w sprawie nowych taryf wodno-ściekowych na okres 01.04.2014-31.03.2015

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm.) INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew ogłasza zatwierdzone uchwałą nr XLIII/280/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 lutego 2014 r., z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2014 r. na okres 1 roku TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

Oferta sprzedaży domu w programie Mieszkanie dla Młodych

 

Oferujemy do sprzedaży budynek mieszkalny jednorodzinny spełniający założenia programu wsparcia "Mieszkanie dla Młodych". Proponujemy atrakcyjną cenę i umożliwiamy dostosowanie standardu wykończenia do wymagań klienta. Do zabudowań prowadzi nowowybudowana droga...

 

Niepokojące zadłużenie mieszkańców

Zarząd Spółki INWEST-KOM w Gniewie informuje, iż na dzień 31.01.2014 r. należności od mieszkańców na rzecz spółki z tytułu zaległości płatniczych wynoszą:

- za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 506.066,40 zł,
- z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych gminnych i należących do wspólnot mieszkaniowych - 436.479,27 zł.

Skala zadłużenia jest bardzo niepokojąca i osiągnęła najwyższy poziom w całej działalności spółki.

W związku z powyższym spółka prowadzić będzie bardziej zdecydowane postępowania w celu wyegzekwowania należności, obejmujące: działania windykacyjne, odcięcia wody, eksmisje i licytacje nieruchomości a także kierować będzie wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Dłużników.

 
Zobacz więcej

NASZE REFERENCJE

FLOWAIR - Kompleksowa budowa hali produkcyjnej

logo_flowair_166x88.png'Firma INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. była generalnym wykonawcą hali produkcyjnej w m. Opalenie (...). Roboty zostały wykonane z należytą starannością i w terminie zgodnym z umową. Potwierdzamy, że wykonawca ma wystarczający potencjał kadrowy i sprzętowy do realizacji zadań o podobnym charakterze i polecamy firmę INWEST-KOM jako solidnego partnera.'

Kierownik Serwisu
Maciel Puciul 

 

Urząd Miasta i Gminy Gniew - Utrzymanie dróg w roku 2009

herb_umig_166x88.png'Niniejszym zaświadczamy, że firma INWEST-KOM w Gniewie (...) była wykonawcą robót realizowanych na terenie Gminy Gniew polegających na robotach bieżących, remontach cząstkowych i utrzymaniu dróg gminnych.(...) Powyższe prace zostały wykonane sprawnie, terminowo i bez usterek, uzyskując wysoką ocenę wykonanych robót.'

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Elżbieta Ziętek

 

 

 

IEM Service LP - Kompleksowa budowa dwóch budynków mieszkalnych

logo_iems_166x88.png'Zakres prac obejmował kompleksową realizację w standardzie pod klucz wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wartość prac wynosiła 1.300.000 zł brutto. Polecamy firmę INWEST-KOM w Gniewie jako solidnego wykonawcę, potrafiącego prowadzić podjęte prace budowlane sprawnie i w szerokim zakresie.'

Właściciel Przedsiębiorstwa
Przemysław Lisiecki

 

Alma Color Sp. z o.o. - Modernizacja placu manewrowego

logo_almacolor_166x88.jpg'Łączny zakres prac 2000m2 na ogólną wartość 200 tysięcy złotych. Prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umownymi. Stwierdza się dobrą jakość prac'.

Prezes Zarządu
Dariusz Okoński

 

DPS Wielkie Wyręby - Wymiana nawierzchni

logo_dpsww_166x88.png'Firma INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o. była generalnym wykonawcą inwestycji (...) pod nazwą: Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową, o ogólnej powierzchni 462 m2.
Prace zostały wykonane sprawnie, terminowo i bez usterek, uzyskuąc wysoką ocenę wykonanych robót'

Dyrektor
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

 

ANR Oddział Terenowy w Gdańsku - Budowa miejsc postojowych i przeróbka ogrodzenia

logo_anr_166x88.png'Udzielamy pełnych rekomendacji firmie INWEST-KOM w Gniewie i polecamy jako partnera godnego zaufania przy realizacji inwestycji, potrafiącego kompleksowo wykonać trudne technicznie i organizacyjnie roboty budowlane'

Z -ca Dyrektora
Kazimierz Derdowski

 

Pogotowie wodociągowe

513 016 413
numer całodobowy

lub (58) 535 23 31, (58) 535 23 18
(wewn. 42 i 43)
Godziny przyjmowania interesantów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

pn, wt, cz środy    
 
piątki

od 7:00 do 15:00
od 7:00 do 16:00

od 7:00 do 14:00 (tylko sprawy związane z awariami wod-kan)

Administracja mieszkań

513 016 414

lub (58) 535 23 31, (58) 535 23 18
(wewn. 34 i 35)


Po godzinach pracy zgłoszenia przyjmowane są całodobowo na portierni lub pod nr alarmowymi
więcej danych kontaktowych

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o
ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

tel. (58) 535 23 18, (58) 535 23 31

Bank Spółdzielczy w Gniewie 12 8346 0005 0016 5132 2000 0001
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku KRS nr 0000110050
NIP 593-21-24-915, REGON 191605137

tagi: tanie mieszkania gniew, dom, domy pomorskie, dom sprzedam, domy na sprzedaż, domy, usługi budowlane, osiedle, tani dom,  jednorodzinny, deweloper, deweloperzy, budownictwo, elewacje, termomodernizacje, modernizacje, ocieplenia, dachy, konstrukcje dachowe, fundamenty, sanitarne usługi, budowa kanalizacji, wodociągi, usługi wod-kan, chodniki, polbruk, utrzymanie zieleni, przycinka drzew, budowa domu, mieszkania na sprzedaż , remonty dróg, zabytkowe kamienice, remont kamienicy, remonty kamienic