A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

 

 

WAŻNE: Wymagana aktualizacja wniosków o przydział lokalu

opublikowano: 15.06.2020

Inwest-Kom w Gniewie Spółka z o. o. działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gniewie nr XLIII/308/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniew na lata 2018 - 2022 przystępuje do aktualizacji listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego. Celem tej aktualizacji jest weryfikacja danych zawartych we wcześniej złożonych wnioskach pod kątem spełnienia kryteriów warunkujących możliwość ubiegania się o lokal z zasobu Gminy.

Najważniejsze z tych kryteriów to:

  • udokumentowanie swojego zamieszkania i zameldowania na terenie Gminy Gniew trwającego nieprzerwanie od minimum 5 lat,
  • dochód uprawniający do ubiegania się o wpis na listę oczekujących kształtuje się następująco:
    • dla lokali mieszkalnych dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczający 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 100% w gospodarstwach wieloosobowych
    • dla lokali socjalnych dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczający 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% w gospodarstwach wieloosobowych,
  • o przydział lokalu z zasobu gminy nie może ubiegać się osoba posiadająca tytuł prawny do innego lokalu.
            

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokładne wypełnienie wniosku i złożenie go wraz ze stosownymi załącznikami w terminie do dnia 31.07.2020r. w siedzibie Inwest-Kom w Gniewie Spółka z o. o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew.

W przypadku braku odpowiedzi na aktualizację w wyznaczonym terminie lub niespełnienia wyżej wskazanych kryteriów nastąpi wykreślenie z listy osób oczekujących i utrata statusu ubiegającego się o przydział lokalu.

 

Przydatne dokumenty:

Wniosek o przydział / zamianę lokalu

 

<< Powrót do aktualności

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
58 535 23 31
58 535 23 18
wewn. 36

ROZLICZENIA MEDIÓW
58 535 23 31
58 535 23 18
wewn. 35

NUMER ALARMOWY
513 016 414

POCZTA ELEKTRONICZNA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestkom Logo Biale 2
INWEST-KOM
w Gniewie Sp. z o.o.
ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew
NIP 5932124915
Regon 191605137
KRS 0000110050

Godziny pracy

pon, wt, czw: 7-15,
środa: 7-16,
piątek: 7-14
Kasa czynna w godz. 7-14
Dzialaj Z Nami Budujaco2