A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

 

 

Odprowadzanie wód opadowych

30 października 2017

INWEST-KOM w Gniewie Spółka z o.o. jako zarządca dróg gminych informuje, iż w związku z ropoczęciem prac związanych z realizacją zadania: "Ułożenie tymczasowej nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB na drodze gminnej w miejscowości Gniew - ul. Jana Pawła II " w terminie listopad – grudzień 2017 właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonie ul. Jana Pawła w Gniewie obowiązani są do uregulowania kwestii odprowadzenia wód opadowych /roztopowych z własnych posesji.

Przypominamy, iż w świetle obowiązujących przepisów art. 234 oraz art. 478 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 właściciel gruntu nie może odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie, zaś kto wbrew przepisowi 234.ust.1 zmienia kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych lub kierunek odpływu wód ze źródeł, lub odprowadza wody, lub wprowadza ścieki na grunty sąsiednie podlega karze grzywny.

Zgodnie z przepisami § 28 oraz 29 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, zaś dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.


<< Powrót do aktualności


OBSŁUGA KLIENTA
513 016 410
58 535 23 31
wewn. 39

POCZTA ELEKTRONICZNA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestkom Logo Biale 2

INWEST-KOM
w Gniewie Sp. z o.o.
ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew
NIP 5932124915
Regon 191605137
KRS 0000110050

Godziny pracy

pon, wt, czw: 7-15,
środa: 7-16,
piątek: 7-14
Kasa czynna w godz. 7-14
Dzialaj Z Nami Budujaco2